Altres perfils

Existeix un perfil per a cada tipus de balda i per a cada fabricant de moble.

Som fabricants de perfils de plàstic en PVC, PMMA, PP, PE, PC, ABS, EPDM, NBR, etc .. Disposem de taller propi de disseny i fabricació de fileres i calibradors.

Oferim un servei complet, des de l'assessorament als nostres clients del tipus de perfil i dels materials adequats fins a la seva fabricació i lliurament.

Sol·liciti informació !!