Piràmides ...

Gestiona el preu i la comunicació d'una manera uniforme i clara.

Aptes per als 2 sistemes de preu; paper o etiquetes electròniques ...

Permeten qualsevol tipus de suport de comunicació promocional o permanent; clips, stoppers, banderins, frontons de segmentació.

Hi ha un tipus de suport de piràmide per cada tipus de nevera.